Textos Legals Versió 2 01-2019
2.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable de tractamentIdentificació i contacte del Responsable de Tractament.
HOTEL NAUDI
Ctra. General, 2 nº 36 – AD100 SOLDEU - CANILLO
F-008617-Y
+376 73 93 00
Contacte del DPD 
Finalitats del tractamentDescripció del tractamentLes finalitats del tractament resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.
Termini de conservació
Atenent al principi de limitació, les dades seran tractades de forma explícita i legítima.Atenent al principi de limitació, les dades seran tractades de forma explícita i legítima.
La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. Podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
DestinatarisDestinatari de la cessión
Les empreses del Grup Naudi.
Finalitat de la cessió
Trametre informació sobre les activitats, productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.
Legitimació de la cessió
Base jurídica del tractament:
Interès legítim
Consentiment de l’interessat
Obligació legal
Interès públic
Movimients internacionals de dades
S’efectuaran dins el context de les ofertes d’activitats, productes i serveis.
Transferència internacionalS’efectuaran dins el context de les ofertes d’activitats, productes i serveis.
Encarregats de tratamentLes dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessadesQuins drets te?
Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com puc exercir-los?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a booking@hotelnaudi.com. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’APDA:  https://www.apda.ad
Possibilitat de reclamar davant l'apdaAixí mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a l’APDA: http://www.apda.ad/  Tel. (+376) 808 115. Carrer Doctor Vilanova, 15-17 (planta-5) -Edifici del Consell General- AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).